Güncel Haberler

Kadın obez oranı ile erkek obez oranı farkının en yüksek olduğu ülke Türkiye

Türkiye, fazla kiloluluk ve obezite oranının yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Türkiye, kadınlarda obezite oranı ile erkeklerde obezite oranı arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkedir. Eğitim düzeyine göre fazla kilolu ve fazla kilolu arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

REKLAM

Obezite ve aşırı kilo ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Obezite; Hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi kronik hastalıkların riskini artırır.

Veriler, 18 yaş ve üzeri her altı Avrupalıdan birinin obez olduğunu ve %50’den fazlasının fazla kilolu olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Avrupa bölgesine ilişkin raporuna göre obezite; Hipertansiyon, gıda riskleri ve tütünden sonra dördüncü ölüm nedenidir ve toplam ölümlerin %13’ünden fazlasını oluşturur.

Türkiye, fazla kiloluluk ve obezite oranının yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden biri. Türkiye, kadınlarda obezite oranı ile erkeklerde obezite oranı arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkedir. Eğitim düzeyine göre fazla kilolu ve fazla kilolu arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

Peki fazla kilolu (fazla kilolu) ne anlama geliyor? (Bunlar haberlerde eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.) Obezite nasıl hesaplanır? Türkiye’de obezite oranı nedir?

Vücut kitle indeksi (BMI), ağırlık ve boy ile ilgili veriler mevcut olduğunda yetişkinler (18 yaş ve üzeri) için obezitenin en yararlı ölçüsü olarak kabul edilir. Viki; Vücut ağırlığının (kg), metre cinsinden ifade edilen boyun karesine bölünmesiyle hesaplanır.

Yukarıdaki tablo WHO BMI sınıflandırmasını göstermektedir.

● < 18,50: zayıf (zayıf kilolu)

● 18:50 – < 25:00: normal

● >=25,00: fazla kilolu;

● >= 30.00: obez.

AB’deki yetişkinlerin yarısından fazlası aşırı kilolu

AB’nin resmi istatistik ofisi Eurostat’a göre, 2019 yılında AB’de yaşayan yetişkinlerin %44,8’i normal kiloluyken, yarıdan fazlası (%52,7) aşırı kilolu ve %2,5’i zayıftı.

Türkiye’de normal kilolu kişilerin oranı %38,4; Fazla kiloluluk oranı %58,8, zayıflık oranı ise %2,8’dir.

Türkiye aşırı kilo oranında 7. sırada

Türkiye fazla kiloluluk oranında 30 ülke arasında 7. sırada yer alıyor.

Aşırı kiloluyum; Obez öncesi ve obez olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Aşağıda bunlara daha ayrıntılı olarak bakacağız.

Aşırı kilolu yetişkinlerin yüzdesi en yüksek Hırvatistan ve Malta’da

Hırvatistan ve Malta (her ikisi de %64,8) AB’de en yüksek aşırı kilolu insan yüzdesine sahiptir. Bu ülkelerdeki neredeyse her üç kişiden ikisi fazla kilolu.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve AB’ye aday iki ülkeyi de katarsanız, bu ülkeleri aşırı kilo oranının %60 ve üzerinde olduğu İzlanda, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan takip ediyor.

Aşırı kilo oranının en düşük olduğu ülkeler ise İtalya (%45,7), Fransa (%47,2) ve Lüksemburg (%48,4) oldu. Bu ülkelerde aşırı kilo oranları %50’nin altındadır.

AB’de her altı yetişkinden biri obez; Türkiye 5’inci sırada

Aşırı kilolu yetişkinlerin dağılımına bakıldığında, AB’deki yetişkinlerin %16,5’i obez; %36,2’sinin obez öncesi olduğu görülmektedir.

REKLAM

Türkiye’de obezite oranı yüzde 22,3 oldu. Türkiye obezite oranında Avrupa’da 5’inci sırada yer alıyor.

2019 verilerine göre obezlerin oranı Romanya’da yüzde 10,9 ile Malta’da yüzde 28,7 arasında değişiyor.

33 Avrupa ülkesinden 12’sinde her beş yetişkinden en az biri obezdi.

İngiltere’de obezite oranı %21 iken, AB’nin “Dört Büyükleri” olarak adlandırılan Almanya (%19) en yüksek obezite oranına sahip olurken, onu İspanya (%16), Fransa (%15) ve İtalya (%11,7) takip ediyor. %). %). takip etme.

Obezitenin görülme sıklığı artıyor

OECD’nin “Bir Bakışta Sağlık” raporuna göre, AB’de obezite prevalansı son yirmi yılda arttı.

REKLAM

Verilerin mevcut olduğu 18 AB ülkesi arasında ortalama obezite oranı 2000 yılında yüzde 11 iken bu oran 2008’de yüzde 15’e, 2018’de ise yüzde 17’ye yükseldi.

2008 ile 2017/18 yılları arasında Kıbrıs ve Macaristan dışındaki hemen hemen tüm ülkelerde obezite oranı arttı.

Bu dönemde obezite oranındaki en büyük artış dört İskandinav ülkesinde gözlendi: İzlanda (yüzde 6,5 puan, evet), Finlandiya (4,3 puan), Norveç (4,2 puan) ve İsveç (3,8 puan).

Türkiye OECD verilerinde yer almıyor ama değişimi TÜİK verilerinde görebiliyorsunuz. TÜİK verileri 15 yaş üstü nüfusu kapsamaktadır. Sonuç olarak Türkiye’de erkeklerde obezite oranı 2008’de yüzde 12,3 iken 2022’de bu oran yüzde 16,8’e çıktı. Aynı dönemde kadınlarda obezite oranı da yüzde 18,5’ten yüzde 23,6’ya çıktı.

Aşırı kilo ve obezite oranları neden ülkeler arasında bu kadar farklı?

REKLAM

Ülkeler arasındaki oran farklılıklarını açıklamanın basit bir cevabı yok. Avrupa Halk Sağlığı Dergisi’nde yayınlanan “20 Avrupa ülkesinde yetişkinlerde obezite ve aşırı kilo prevalansı” başlıklı makaleye göre, obezite prevalansının Doğu Avrupa ülkelerinde Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine göre daha yüksek olduğu tespit edildi. kuzey.

Aşırı kilo ve obezitenin yaygınlığı sosyoekonomik özelliklerle ilişkilidir. Makalede “sosyoekonomik durumun, beslenme alışkanlıkları, egzersiz fırsatlarına iyi erişim, sağlık okuryazarlığı ve fiziksel aktiviteye katılım yoluyla dolaylı olarak kilo durumunu etkileyebileceği” belirtiliyor.

Aşırı kiloluluk oranı tüm ülkelerde erkeklerde kadınlardan daha yüksekti

Cinsiyet fazla kiloluluk oranlarını açıklamada önemli bir değişkendir. 33 Avrupa ülkesinin tamamında fazla kiloluluk oranı erkeklerde kadınlardan daha yüksektir.

2019 verilerine göre AB’de erkeklerin yüzde 60,2’si aşırı kilolu iken kadınlarda bu oran yüzde 45,7’dir.

Türkiye’de bu oran erkeklerde %59,8; kadınlarda ise %57,8.

REKLAM

Türkiye, fazla kilolu erkek/kadın oranının 2 puanla en düşük olduğu ülke. Yani kadın ve erkeklerde aşırı kilo oranı Avrupa’nın aksine birbirine oldukça yakın.

Türkiye’de obez kadınların oranı obez erkeklere göre daha yüksek

Obeziteye cinsiyete göre baktığımızda fazla kilolu olanlardan farklı bir hikayeyle karşılaşıyoruz.

2019 yılında obez olan kadın ve erkek yüzdesinde sistematik bir cinsiyet farklılığı yoktur.

AB’de obezite oranı erkeklerde %16,8 iken kadınlarda bu oran biraz daha düşük (%16,3) oldu.

Türkiye, 30 Avrupa ülkesi arasında kadınlarda obezite oranının en yüksek olduğu ikinci ülke. Türkiye’de 18 yaş ve üzeri her dört kadından biri (%26,1) obezdir. Erkeklerde obezite oranı yüzde 18,3. Aradaki fark yüzde 7,8 puan.

REKLAM

30 ülkenin 11’inde obezite oranı kadınlarda erkeklere göre daha yüksek.

Ancak Türkiye bu alanda açık ara lider.

Aşırı kilolu olma oranı yaşla birlikte artıyor

AB’de aşırı kilolu kişilerin yüzdesi, 75 yaş ve üzeri kişiler hariç, yaş grubu arttıkça artmaktadır.

Aşırı kilolu kişi oranının en düşük olduğu yaş grubu 18-24 yaş grubunda (%25), en yüksek pay ise %65,7 ile 65-74 yaş grubundadır.

Aynı şey obezite oranı için de geçerli (%22’ye karşı %6).

REKLAM

Eğitim arttıkça aşırı kilo ve obezite oranı azalıyor

Eğitimsel kazanım için de açık bir model vardır. AB’de eğitim seviyesi arttıkça aşırı kilolu ve obez kişilerin oranı azalıyor.

2019 yılında eğitim düzeyi düşük olanlarda fazla kilolu yetişkinlerin oranı yüzde 59 olurken, bu oran orta eğitim düzeyinde olanlarda yüzde 54, yüksek eğitim düzeyindeki yetişkinlerde ise yüzde 44 oldu.

Benzer şekilde AB’de eğitim düzeyi düşük yetişkinlerin yüzde 20’si, orta eğitim düzeyine sahip yetişkinlerin yüzde 17’si ve yüksek eğitim düzeyine sahip yetişkinlerin yüzde 11’i obezdir.

Tablodaki tüm ülkelerde fazla kiloluluk oranı, eğitim düzeyi düşük olanlarda, eğitim düzeyi yüksek olanlara göre daha yüksektir.

Düşük ve yüksek seviyeler arasındaki eğitim farkı aşırı kilolu nüfusta önemli ölçüde değişmektedir. Norveç’te 4,6 puan ile Türkiye’de 36,5 puan arasında değişmektedir. Bu rakam AB’de 20,8 puan oldu.

REKLAM

Eğitim düzeyi, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırmasına (ISCED) dayalıdır ve şu anlama gelir:

Bas: okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim (ISCED düzeyleri 0-2);

Orta: lise ve ortaöğretim sonrası yükseköğretim dışı eğitim (ISCED düzeyleri 3 ve 4);

Yüksek: yüksek öğrenim (ISCED seviyeleri 5-8).

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Antalya Haber Sunucu
gaziantep bayan escort antep escort marsbahis giriş marsbahis giriş