Güncel Haberler

Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği mümkün mü?

Reel Ekonomi yılın son programıyla karşınızda. Bu hafta Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğini güçlendirmek için yapılan çalışmalara odaklanılacak.

Reel Ekonomi bu bölümde son dönemde adından sıkça söz ettiren Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği konusunu ele alıyor. Bu kurum bizim için ne ifade ediyor ve hangi projeleri hayata geçirmek istiyor? Bu zor dönemde bu hedeflere ulaşmak ne kadar gerçekçi?

Avrupa Komisyonu’nun Avro ve sosyal diyalogdan sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis’e bazı sorular sorduk. Planlar Avrupa’nın mevcut ekonomik sorunlarını çözmede başarılı olacak mı? İngiltere’nin Birlikten ayrılma isteği ve mülteci krizi mevcut ekonomik sorunları daha da ön plana çıkarıyor.

Birleşik Krallık ve bir bütün olarak AB için daha iyi bir sonuç 4 Birleşik Krallık Kalacak diyor VDombrovskis</a> on <a href="https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash">#Brexit</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/deepeningemu?src=hash">#deepeningemu</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/realeconomy?src=hash">#realeconomy</a> <a href="https://twitter.com/euronews">euronewspic.twitter.com/vFzSVq6N07

— Maithreyi (@maithreyi_s) 14 Nisan 2016

Avrupa’da 19 ülke Euro para birimini kullanıyor. Birleşik Krallık ve Danimarka’nın yanı sıra Birliğin diğer üye ülkeleri de yakında euroya geçecek: Yaklaşık 60 ülke, yani dünya ekonomisinin dörtte biri, rezervlerini kendi para birimleri yerine doğrudan veya dolaylı olarak euro cinsinden yatırıyor. Bu nedenle Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’nin yeni projelerini anlamak bizim için çok önemli…

Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği, istihdamı, ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak amacıyla 1957 yılında kuruldu.

Kısaca üye ülkeler bu yapı altında ekonomik ve mali düzenlemeler yapmaktadırlar. Avrupa Merkez Bankası da siyasetten uzak para politikaları üzerinde çalışıyor. Bu sayede Avro Bölgesi’ndeki diğer finansal kuruluşlar da aynı kurallar ve yönetim anlayışıyla faaliyet göstermektedir. En önemlisi tüm üye ülkelerin aynı para birimini kullanmasıdır.

Tüm bu düzenlemeler ulusal hükümetler ve Avrupa Birliği’nin 5 farklı kurumu tarafından yayınlanmaktadır.

Avrupa Konseyi yasaları düzenliyor.

Hangi ülkelerin avroyu kullanabileceğini Konsey ve Avrupa Birliği belirler.

EuroGroup bu çalışmaları koordine etmektedir.

Üye ülkeler kendi bütçelerini, yapılarını ve politikalarını düzenlemektedir.

Komisyon kurallara uyulup uyulmadığını gözlemliyor.

Avrupa Parlamentosu da Konsey ile birlikte yasaları çıkarıyor ve ekonomiyi yönetenlerin vatandaş temsilcileri tarafından izlenebilmesini sağlıyor.

Avro Bölgesi’nde ekonomi yavaş ve 18 milyon işsiz var. Bu durum Avrupa’ya yön veren bu beş kurumun liderleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.
Öncelikle şu an bulunduğumuz yerden başlayalım.

Ekonomiye yön veren bu beş kurumun başkanları, yeni bir krizin önlenmesi ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’nin yetkilerinin artırılması amacıyla 2015 yılında ortak bir rapor hazırladı.
Ekim ayında çalışmalara başlandı ve yol haritası iki parçaya bölündü.

Sonuç olarak, ilk plan Temmuz 2017’de tamamlanacak. Mevcut anlaşmalar, ulusal ve kıtasal düzeyde rekabeti artıracak ve vergi yasalarını değiştirecek şekilde yeniden düzenlenecek.

İkinci plan ise 2025’te başlayacak. Anlaşmalar gözden geçirilecek, mali, parasal, mali ve siyasi kurum ve birliklerde değişiklikler yapılacak. Amaç Avro Bölgesi’ni zenginleştirmek.

İlk planın sonuçları Temmuz 2016’da açıklanacak, bir sonraki plan ise 2017 baharında açıklanacak.

euronews: ”Valdis Dombrovskis’i Reel Ekonomi’ye davet etmek güzel. Kendisi Avrupa ve sosyal diyalogdan sorumlu yönetici… Öncelikle ön plandan bahsedelim. Çünkü henüz vergi heyeti, mevduat sigortası ve IMF temsilcileri açıklanmadı.”

Avrupa Komisyonu’nun Avro ve Sosyal Diyalogdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis: ”Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Hollanda Başkanlığı şu anda olası öneriler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu konular arasında bir bankacılık birliği ve Avrupa sigorta poliçesinin oluşturulmasına ilişkin öneriler yer alıyor. Bu durum aynı zamanda Komisyon’un bir Avrupa Vergi Komitesi kurma önerisini de ilgilendirmektedir. “Bu konuyla ilgili çalışmalar zaten başladı ve Komisyon ayrıca Euro Bölgesi’nde Uluslararası Para Fonu’nda yabancıların temsiline ilişkin yasa taslağını da hazırladı.”

euronews: ”Bunları yapabilir miyiz?” Çünkü 2017 çok uzak bir tarih değil.”

Valdis Dombrovskis: ”Kesinlikle. Zamana saygı duymaya kararlıyız. Geçtiğimiz Aralık ayında Avrupa Komisyonu, maliye bakanlarına bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaları ve temmuz ayına kadar bir rapor hazırlamaları talimatını vermişti. “Bu konuda fikir birliğine varmak için öneriler de değiştirilebilir.”

euronews: ”İleride gerekirse siyasi birlik olabileceği söyleniyor. Tam olarak neyle ilgili? “Şu anda kimse spesifik bir tanım vermedi.”

Valdis Dombrovskis: ”Siyasi birlik, mali ve mali konularda karar alırken hukuka demokratik saygının güçlendirilmesi anlamına gelir. “Bu konu her zaman gündeme getiriliyor veya eleştiriliyor.”

euronews: “Peki bu etki alanının zayıflaması anlamına mı geliyor?”

Valdis Dombrovskis: ”Aslında ulusal parlamentoların daha fazla katılımı egemenliğin güçlendirilmesi anlamına geliyor. Bu aynı zamanda daha fazla ortak karar alınacağına ve hakimiyet paylaşımının güçleneceğine de işaret ediyor. “Hakimiyet ve risk paylaşımı arasında bir denge bulmamız gerekiyor.”

Bu dönemde hızlı hareket etmeliyiz. Ekonomik dalgalanma, işsizlik ve durgunluk… Bütün bu olumsuz durumların üstesinden gelinebilir. Buna Brexit, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı ve mülteci sorunu da eklendi. Şu anda karşı karşıya olduğumuz riskleri sizler için analiz ettik.

Avrupa’da ilerledikçe sınır kavramını unuttuk. Ancak Baerle’de bir kasabadan diğerine geçmek mümkündür. Köyün hangi bölgesinde yaşadığınıza bağlı. Egemenlik burada yaşamın en önemli değerlerinden biridir…

Euro Bölgesi’nde Belçika, Hollanda gibi ülkelerde farklılıklar olabiliyor. Ancak en büyük zorluk herkesi aynı fikir etrafında birleştirmektir…

Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Christine Lagarde: ”Bankalar Birliği konusunda daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha uyumlu bir yönetim yaklaşımı bulmamız gerekiyor. Bu alanda kimin ne yaptığını da doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. “Siyasi birliğin ancak daha fazla çaba sarf edilmesiyle sağlanabileceğini düşünüyorum.”

Bu karmaşık yapı devam ediyor. Ancak her bir avro bölgesi üye devletinin hedefleri arasında bir denge bulmaya başlarsak fikir birliğine varabiliriz.

Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi Başkanı Daniel GROS: ”Ülkeler egemenliklerini azaltmaya istekli değiller. “Siyasetçiler özgürlüklerini korumak istemiyorlar ve ulusal parlamentolar da Avrupa Parlamentosu ile müzakere ederek yönetim güçlerini azaltmak istemiyorlar.”

Asıl zorluk söz konusu anlaşmaların iptalinin dışında yatıyor.

Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’ne ulaşmanın dört temel unsuru vardır. Vergi, maliye, ekonomi ve siyasi birlik… Ancak tüm bu sorunların aynı şekilde çözülmesi zor.

Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi Başkanı Daniel GROS: ”Bu sorun Avrupa’nın yapısıyla alakalı… Pek çok kişi ‘Evet bu yapıyı oluşturmalıyız, çünkü bu sene buna ihtiyacımız var’ diyor. Ama 20, 30, 50 yıl sonra bu kurumların ne amaçla kullanılacağını kimse konuşmuyor. Vergi mevzuatına ilişkin çok fazla düzenleme yapılmadı. “Siyasi birlik sorununda mevcut krize bakmak yeterli… Mali sorunun ötesinde ilerleme kaydetmenin zor olduğunu düşünüyorum.”

İmzalama noktasına kadar bir anlaşmaya varmak zordur. Önce konunun ulusal bazda, referandumla ya da parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor…
İkinci sorun, karmaşık yasaların Avrupa düzeyinde yasal olarak bağlayıcı hale getirilmesidir. Örneğin anlaşmalardaki değişiklikler…

*Marianne DONY, Brüksel Libre Üniversitesi Avrupa hukuku profesörü: ”Antlaşmaların revizyonu ve bazı değişiklikler için üye devletlerin oybirliği gerekiyor. Ayrıca bazı eyaletlerde referandum yapılması da gerekiyor. “Bu gerçekten zor bir durum.”

Üstelik Avrupa’da var olan diğer sorunlar ekonomiyi unutturuyor ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’ne ulaşmayı zorlaştırıyor. Bu konuda daha derin bağlantılar kurmak oldukça zordur. Avrupalı ​​vatandaşlar bu konudaki tutumlarını ilk kez Temmuz ayında yapılacak Britanya referandumunda ortaya koyacak.
Zaman hızla geçiyor.

Üye Devletler kendilerinden vazgeçmeye istekli değiller #egemenlik daha derine inmenin önündeki ana engeldir #DAÜ#CEPS Brüt, #GerçekEkonomipic.twitter.com/8D1gHAdj17

– Guillaume Desjardins (@GuilDesjardins) 11 Nisan 2016

euronews: ”Valdis Dombrovskis’le görüşmemiz devam ediyor. Vergi Kurulunun çok fazla yaptırımı olmadığı yönünde eleştiriler alıyor musunuz? Çünkü 28 ülke arasında Rekabet Kurulu’nun olmasının hiçbir anlamı yok.”

Valdis Dombrovskis: ”Bu kurumlar tavsiye vermek için oluşturulacak. Örneğin, üye ülkelerdeki mali performans ve rekabet ortamı gibi konularda hükümetlere tavsiyelerde bulunacaklar. “Yani hükümetler ve parlamentolar yasaları yapmaya devam edecek.”

euronews: ”Üye ülkeler bunu kabul edecek mi?” Çünkü ‘daha Avrupalı’ zihniyeti insanları biraz korkutuyor.”

Valdis Dombrovskis: ”Ekonomik ve mali birliklere bakarsanız, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’nin güçlendirilmesi konusunda son yıllarda çok şey yapıldığını göreceksiniz. Mesela Avrupa’da Bankacılık Birliği gibi bir istikrar mekanizması kurma çabaları, ekonomik ve mali hareketlerin izlenmesi… Yunanistan’daki kriz buna güzel bir örnek… Bundan daha iyisi olamazdı. Aslında Avro Bölgesi’nin herhangi bir yerinde istikrar beklemek yanlış olur. Son yıllarda iyi işler yapıldı ve bunun kabul edilmesi gerekiyor.”

euronews: ”Ekonomiler arasındaki farklılıklar ve dalgalanmalar, birliğin güçlenmesine adeta duvar örüyor. “Bunu nasıl çalıştırabiliriz?”

Valdis Dombrovskis: ”Yaşadığımız ekonomik kriz ne yazık ki Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’nin güçlenmesini ve bu motivasyonunu sekteye uğrattı.”

euronews: ”Uzlaşma yeniden düşünülmeli mi?” Çünkü yakında mali transferlerle ilgili değişiklikler olabilir.”

Valdis Dombrovskis: ”Üye ülkeler arasındaki mali transfer konusunu zaten Avrupa Birliği bütçesi ve bazı kanunlarla güvence altına aldık. Söz konusu beş kurumun başkanları bu aktarım mekanizmasının kalıcı olarak algılanmaması gerektiğini açıkça ifade etti.

euronews: ”Avrupa vatandaşları şu anda Brexit’i ve mültecilerle ilgili diğer konuları merakla takip ediyor. “Bu insanları Avrupa Birliği’nin yapısını güçlendirmeye nasıl ikna edebiliriz?”

Valdis Dombrovskis: ”Mülteci krizini veya güvenlik sorunlarını çözmek için sağlam ekonomik temellere ihtiyacımız var. Ayrıca vatandaşların Avrupa’nın birliğinden pek çok çıkarı olduğu gerçeğini de belirtmeliyiz. Bu nedenle birlikte hareket edip, ekonomik kalkınma açısından vatandaşın cebine yansıyan sonuçları görmeliyiz…”

euronews: “İngilizler bunu kabul eder mi?”

Valdis Dombrovskis: “Ekonomik sonuçlar Birleşik Krallık ve AB için daha iyi olursa, Birleşik Krallık AB’de kalacaktır.”

Bu bir kapanış, izlediğiniz için teşekkürler #Sezon 3#gerçek ekonomieuronews</a> <a href="https://twitter.com/FannyGauret">Fanny GauretGuilDesjardins</a> <a href="https://twitter.com/MonsieurGirafe">Bay Zürafa565video</a> <a href="https://t.co/gdq2893WuD">pic.twitter.com/gdq2893WuD</a></p>&mdash; Maithreyi (maithreyi_s) 14 Nisan 2016

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz:

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-ekonomik-and-monetary-union_en

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Antalya Haber Sunucu